Nattlinnebutiken

Skönhetsideal

by on Oct.23, 2017, under Skönhet

Skönhetsideal är inte något nytt påfund, det är något vi haft i stort sett genom hela vår historia. Vi kan titta tillbaka på tidigare tiders skönhets ideal och undra hur någon fann det vackert, men på samma sätt får man ju tänka på att hundra år från nu är chansen ganska hög att vi kommer att göra desamma om dagens skönhetsideal.

Vi är alla olika, och att säga att det finns ett överväldigande skönhetsideal idag är helt enkelt inte sant. Det finns mängder av skönhetsideal och de varierar från kultur till kultur även idag, vilket ju bara är logiskt eftersom vi grunden kan se ganska olika ut bara beroende på var i världen vi föddes. Vi kan dock se preferenser överlappa en kultur och en annan och kulturer som har mer kontakt med varandra har ofta en mer gemensam bild om vad som är vackert.

Medan stora förändringar sker med tiden har vi något som klarat tidens prövning: symmetri. I detta avseende talar man specifikt om kroppssymmetri och betyder helt enkelt att vår högra och vänstra sida är så nära spegelvända kopior av varandra som möjligt. Detta är något människor har funnit vara vackert väldigt länge, men vi är inte ensamma om det. Bland många andra arter är symmetri också en avgörande faktor för huruvida en djur får chansen att para sig, och man tror att symmetri kan vara ett sätt för dem, och kanske även för oss, att snabbt bedöma någons hälsa.

I detta avseende kan man ju knappast klandra någon för att vilja förändra sig själv med mer drastiska metoder; symmetri är ju trots allt inget man uppnår genom god diet eller träning. Åtminstone inte i den överväldigande majoriteten av fallen. Man kan med säkerhet tänka sig att detta är ett skönhetsideal som kommer att leva kvar länge framöver.